కార్తీక మాసంలో ‘కాలభైరవాష్టకం’ వింటే సర్వ కష్ట ఉపశమనం

ఈ కాలభైరవాష్టకాన్ని స్వరపరిచింది ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు సాయి శ్రీకాంత్. పాడినవారు ప్రముఖ గాయని… నిత్య సంతోషిణి